Den skandinaviska 8 miljonersstaden

3 länder, 4 storstadsregioner, 2 hovudstäder - detta är Den skandinaviska 8 miljonersstaden. Av Skandinaviens 19,3 miljoner invånare bor 8 miljoner i korridoren, Oslo-Göteborg-Köpenhamn.

Den globala ekonomin förändras i allt snabbare takt. Innovationer inom transportinfrastruktur, ökad internationalisering inom handel och finansmarknader samt en omfattande global finans-kris visar att en ny fas av den globala ekonomin står för dörren. Ekonomisk aktivitet förhåller sig i stigande grad till ett globalt perspektiv och konkurrens mellan större geografiska områden som städer och regioner blir allt tydligare.

Mycket av den nuvarande infrastrukturen i den Skandinaviska korridoren planerades och byggdes redan på 1800-talet och sedan dess har inte många genomgripande förändringar gjorts. I många regioner tas nya strategiska grepp med målet att knyta samman städer i nya kommunikationsnätverk på framtidens spårbundna infrastruktur.

Vis alt

Den skandinaviske 8 millionersbyen

Oslo– København på 2,5 timer! Ved å byggehøyhastighetstog på strekningen Oslo – København vil vi knytte sammen 8 av Skandinavias 19.3 millioner innbyggere

68% reduksjon i reisetidene for tog vil skape helt nye samarbeidsmuligheter for de skandinaviske landene, samtidigkobler vi oss på det europeiske jernbanenettverket på 97.600 km. Skandinavia har noen av de hurtigst voksende byene i Europa. Høyhastighetstog vil gi oss en bærekraftig infrastruktur som kan ta unna veksten på en miljøvennlig og sikker måte.

Scandinavian Link

3år etter at Europas første høyhastighetstoglinje åpnet mellom Paris-Lyon i 1981 lanserte Pehr Gustaf "PG" Gyllenhammar ideen om "Scandinavian Link", et sammenhengende skandinavisk høyhastighetstognettverk som koblet oss på det fremvoksende europeiske nettverket.

Siden den gang har de øvrige europeiske landene bygget ut et omfattende nettverk av høyhastighetstoglinjer, mens investeringene i jernbane nærmest har stått stille i Norge og Sverige, som har satset på utbygging av motorveier. Dette har vært en stor suksess for trafikkveksten, men har samtidig skapt store samfunnsutfordringer når det gjelder ulykker, forurensning og trengsel. Ønsker man å reise til København på en miljøvennlig måte med tog, en strekning på vel 600 km, tar dette over 8 timer; godt og vel en arbeidsdag med togbytte i Göteborg. Til sammenlikning er det mulig å kjøre tog mellom Barcelona–Madrid på 2t 38min. Strekningen er 21 km lengre.

Vis alt

HHT (højhastighedstog) bliver Skandinaviens vigtigste transportsystem i dette århundrede

Oslo – København på 2,5 time! Ved at bygge højhastighedstog på linjen Oslo – København vil vi knytte otte af Skandinaviens 19,3 millioner indbyggere sammen. Vi vil etablere en Europa-korridor for de skandinaviske lande, der kobler os på det europæiske jernbanenet på 97.600 km.

Med nogle af de hurtigst voksende byer i Europa i denne korridor vil højhastighedstog give os en bæredygtig infrastruktur, som kan håndtere væksten på en miljøvenlig og sikker måde.

Scandinavian Link

3 år efter at Europas første højhastighedstogbane åbnede på strækningen Paris-Lyon i 1981, lancerede Pehr Gustaf "PG" Gyllenhammar ideen om ”Scandinavian Link”, et sammenhængende skandinavisk net af højhastighedstog, som forbandt os med det fremvoksende europæiske banenet. Siden dengang har de øvrige europæiske lande etableret et omfattende net af højhastighedstoglinjer, mens investeringerne i jernbane nærmest har stået stille i Norge og Sverige, som har satset på udbygning af motorvejene. Dette har været en stor succes for trafikvæksten, men har samtidig skabt store samfundsudfordringer med hensyn til ulykker, forurening og trængsel. Ønsker man at rejse fra Oslo til København på en miljøvenlig måde med tog, en strækning på godt 600 km, tager det over otte timer – godt og vel en arbejdsdag med togskift i Göteborg. Til sammenligning er det muligt at køre med tog mellem Barcelona–Madrid på 2 timer og 38 min. Strækningen er 21 km længere.

Vis alt
Tilbake