Slutrapport - 8 miljonersstaden

Slutrapport - 8 miljonersstaden

Vår gemensamma region kan – om vi nu vidtar de rätta åtgärderna – bli Skandinaviens spjutspets in i framtiden.Les mer

8 miljoners potential > här är vår nya film!

8 miljoners potential > här är vår nya film!

Skandinavien ligger i utkanten av Europa – men har potential att skapa innovations- och konkurrenskraft i världsklass.Les mer

Arbetsmarknaden växer med snabba tåg

Arbetsmarknaden växer med snabba tåg

En utredning från Köpenhamns universitet om vilken betydelse ett framtida höghastighetståg skulle kunna få på regional utveckling, tillgänglighet, näringsliv och arbetsmarknad inom korridoren Oslo, Göteborg och Köpenhamn har nu lagts fram. Les mer

Tilbake