Åttamiljonersstaden måste planeras nu - men börja med "Missing link"

Åttamiljonersstaden måste planeras nu - men börja med

EU-projektet ”Den skandinaviska 8-miljonersstaden” har under tre år haft uppdraget att utreda om det är möjligt att via moderniseringar och utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen binda samman sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn till en sammanhängande funktionell arbetsmarknadsregion.Les mer

Slutrapport - 8 miljonersstaden

Slutrapport - 8 miljonersstaden

Vår gemensamma region kan – om vi nu vidtar de rätta åtgärderna – bli Skandinaviens spjutspets in i framtiden.Les mer

8 miljoners potential > här är vår nya film!

8 miljoners potential > här är vår nya film!

Skandinavien ligger i utkanten av Europa – men har potential att skapa innovations- och konkurrenskraft i världsklass.Les mer

Tilbake