Media

Her vil vi legge ut pressemeldinger. Bilder, kilde- og bakgrunnsmateriale kan lastes ned i vår infobank.

Pressekontakt
Marthe Hoddevik
marthe.hoddevik@byr.oslo.kommune.no
Telefon +47 951 96 496

Prosjektleder
Floire Nathanael Daub
floire.daub@byr.oslo.kommune.no
Telefon +47 934 56 146

Last ned pressebilder fra Demonstrasjonstoget her (zip)

TS8MC i Media 1: Lorem ipsum dummy text

Drøye to timers reisetid til København! Det er målsettingen for Interreg-prosjektet COINCO North (Corridor of Innovation and Cooperation). EU har bevilget finansiering til neste fase av utredningsarbeidet, som vil bringe prosjektet et viktig skritt nærmere realisering. Les mer

Pressemelding: EU støtter høyhastighetstog mellom Oslo og København

Drøye to timers reisetid til København! Det er målsettingen for Interreg-prosjektet COINCO North (Corridor of Innovation and Cooperation). EU har bevilget finansiering til neste fase av utredningsarbeidet, som vil bringe prosjektet et viktig skritt nærmere realisering. Les mer

Pressemelding: Høyhastighetstog vil samle Skandinavia og muliggjøre lavkarbonsamfunnet

EU-prosjektet The Scandinavian 8 Million City har siden januar 2012 arbeidet med å ta frem kunnskap om potensialet for å bygge en moderne jernbaneløsning både for passasjerer og gods på strekningen Oslo-Gøteborg-København med tilkobling både til Stockholm og Hamburg. Formålet har vært å supplere nasjonale utredninger i Norge og Sverige med et Skandinavisk planperspektiv. Les mer

Pressmeddelande: EU stödjer utredning av höghastighetståg Oslo-Göteborg- Köpenhamn

Drygt två timmar mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg. Det kan bli verklighet om partnerna bakom interregprojektet COINCO North ll får som de vill. Målet är att en utbyggd järnväg ska skapa en sammanhängande innovations- och arbetsmarknadsregion. Les mer

Pressemelding: Borgmästare kräver Skandinavisk samsyn

Onsdag 13. mars, träffas tre av Skandinaviens ledande borgmästare för att göra gemensam sak när det gäller att knyta ihop Skandinavien genom sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Les mer

Pressemelding: Demonstrasjonstoget 13.05.2013

En rullende konferanse om fremtidens togbehov. Avgang fra spor 19, Oslo Sentralstasjon Les mer

Vis alt
Tilbake