Om oss

x

3 land, 4 storbyregioner, 2 hovedsteder - dette er The Scandinavian 8 Million City. 14 partnere på strekningen Oslo-Gøteborg-København arbeider sammen for bygging av en ny og moderne jernbaneløsning for passasjerer og gods.

Bakgrunn og finansiering

The Scandinavian 8 Million City er et non-profit offentlig finansiert utviklingsprosjekt støttet av Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak programmet. 50% av finansieringen kommer herfra og de resterende 50% dekkes av prosjektets 14 partnere. Prosjektet har et totalbudsjett på 2,9 millioner euro og vil pågå til høsten 2014.

Prosjektet bygger videre på kunnskapsgrunnlaget fra de to foregående interregprosjektene COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation) avsluttet 2007 og COINCO North, avsluttet høsten 2011. COINCO konsortiet hadde sitt utspring i Den Skandinaviske Arena (DSA) og var ledet av Berlin og København. Samarbeidet ble avsluttet med en seremoni i Oslo rådhus, der partnerne signerte ”The COINCO Charter” og forpliktet seg til å samarbeide om en rekke tiltak for å skape en av verdens mest konkurransedyktige regioner.

Da det på et senere tidspunkt ble besluttet å søke penger til et oppfølgingsprosjekt, var det enighet i de skandinaviske beslutningsorganene (Göteborg – Oslo samarbeidet og DSA) at det ville være mer hensiktsmessig å organisere opp et skandinavisk prosjekt. Dette ble bakgrunnen for det skandinaviske prosjektet COINCO North som ble avsluttet høsten 2011.

På rådsmøtet i Göteborg – Oslo samarbeidet høsten 2010 ble det gitt klarsignal for videreføringen av COINCO. Målet er å fortsette utviklingen av det regionale samarbeidet med Göteborg og Öresund og sørge for utbygging av Høyhastighetstog og en skinnebasert godskorridor mellom Oslo og København. Det nye prosjektet har fått navnet ”The Scandinavian 8 million city”.

ORGANISERING

Prosjektet er organisert i tre forskjellige arbeidsgrupper (Working Packages) se interaktivt organisasjonskart for detaljert oversikt, der de 14 partnerne er representert med fagperoner.

Den politiske styringsgruppen består av politiske representanter oppnevnt av partnerne i prosjektet. Hver partner har en politisk representant som møtes to ganger i året.   

 

Partnerne er:

Oslo kommune, Göteborg Stad, Helsingborg, Malmø stad, Københavns kommune, Business region Göteborg, Region Skåne, Statens vegvesen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Region Halland og Region Hovedstaden. 

Politisk styringsgruppe

x

Prosjektledelse

x

 

Per Bilén

Tjenestemanns-gruppe

x

WP1

x

 

WP2

x

WP3;

x

BRUK OSS

Vi stiller gjerne opp på arrangementer og seminarer for å fortelle om potensialene som ligger i The Scandinavian 8 Million City. Og ikke nøl med å ta kontakt dersom vi kan bidra med mer fakta og informasjon.

Kontaktinfo:
Business region Göteborg vid Madeleine Johansson
Telefon: + 46 31 367 61 45
Mobil: +46 739 80 79 77
Mail: madeleine.johansson@businessregion.se

Tilbake