Ordliste

 • A

  AGV

  Automotrice à grande vitesse, neste generasjons franske høyhastighetstog og etterfølger til TGV

  Automobil

  Viktig transportmiddel i det 20- århundret, også det transportmiddelet med høyest utslipp

 • B

  By

  Norsk ord for bebyggelse som står tett på et begrenset område, tilsvarende stad på svenska. By kan på svenska dels beteckna en avgränsad grupp sammanhängade hustomter ute på landet.

 • C

  COINCO

  Corridor of Innovation and Cooperation

 • E

  EU

  De fire friheter: fri flyt av mennesker/varer/tjenester/kapital

 • F

  Fly

  Ble et massetransportmiddel på 70- tallet, det transportmiddelet etter automobil med høyest utslipp.

 • G

  Göteborg

  Bydel i den skandinaviske 8 millionersbyen.

 • H

  HHT

  Norsk betegnelse for høyhastighetstog, tog med fart på over 250 km/t ofte på separate spor.

  HSR

  High-speed rail, transporterer passasjerer vesentlig raskere enn andre tog. Definisjonen varierer mellom land.

  Havn

  Viktig transportmottak, I den skandinaviske 8 millioners byen finnes det 9 havner, inkludert Skandinavias største havn: Göteborg havn.

 • I

  IC

  InterCity er tog med fart på opp til 250 km/t.

  Interreg IV A

  Program som finansierer prosjekter som bidrar til grenseoverskridende samarbeid mellom Sverige, Danmark og Norge, delfinansierer ”den skandinaviske 8 millionersbyen”

 • J

  Jernbane

  Funnet opp på 1800-tallet, i dag det mest miljøvennlige transportmiddelet

  Jernbaneverket

  Har ansvaret for det offentlige jernbanenette i Norge

 • K

  Kastrup

  Skandinavias største og viktigste flyplass

  København

  Bydel i den skandinaviske 8 millionersbyen.

 • L

  Lyntog

  Norsk betegnelse på tog som går i mer enn 250 km/t på ny bane, og minst 200 km/t på oppgradert bane

 • M

  Malmø

  Bydel i den skandinaviske 8 millionersbyen.

 • O

  Oslo

  Bydel i den skandinaviske 8 millionersbyen.

 • S

  Snabbtåg

  Svensk ord for tåg som går fortare än genomsnittet, upp till c:a 200 km/h eller högre

  Shinkansen

  Et nettverk av høyhastighetstog i Japan drevet av Japan Railways (JR)

  Stad

  En plats med koncentrerad bebyggelse på svenska, samme betydning som by på norsk.

 • T

  TGV

  Står for Trains à Grande Vitesse, europas første høyhastighetstog oppfunnet av Frankrike

 • Ø

  Øresund

  Verdens mest suksessfulle integreringsprosjekt mellom to land

  Øresundbroen

  Er en 15,9 km. lang strekning med jernbane og motorvei over og under Øresund som forbinder København (Amager) med Malmö (Lernacken).

Tilbake